O firmie ENERGO-SYSTEM S.A.


ENERGO-SYSTEM S.A. powstała po przekształceniu powstałej w marcu 2004 roku, ENERGO-SYSTEM sp. z o.o. Kadrę kierowniczą firmy tworzą pracownicy
o dużym doświadczeniu, uzyskanym podczas wieloletniej pracy przy obsłudze eksploatacyjnej i modernizacji obiektów energetycznych najwyższych napięć.

Misją firmy jest indentyfikacja potrzeb Klienta, kompleksowe ich rozwiązywanie, prowadzenie serwisu dla urządzeń energetycznych oraz terminowa
i niezawodna realizacja zamówień.

Specjalizujemy się w eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych a także w projektowaniu, prowadzeniu nadzoru realizacji inwestycji.

Posiadamy ścisłe kontakty z producentami urządzeń pracujących w energetyce, dlatego podczas realizacji prac stosujemy metody pomiarów, prób, regulacji i obsługi zalecane przez producentów co gwarantuje wysoką jakość naszych usług.